CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Xã Bình Mỹ
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Bình Mỹ
QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Ngày 22/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thay thế Quyết định 619/2016/QĐ-TTg
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC
Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới cơ bản của Luật Căn cước
Bình Mỹ Ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6
Sáng ngày 7/6/2024, UBND xã Bình Mỹ tổ chức ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.
Họp dân công bố chủ trương đầu tư đường Cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành
Ngày 06/6/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Tân Uyên tổ chức họp dân công bố chủ trương đầu tư dự án đường Cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.
LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Ngày 10/11/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.
Những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 13/2012/L-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm có 06 Phần, 12 Chương, 142 Điều.
KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
39,273
Tổng văn bản được trao đổi
dưới dạng điện tử
(Ngày cập nhật 18/06/2024)
17,312
Văn bản được gửi
dưới dạng điện tử
21,961
Văn bản được nhận
dưới dạng điện tử
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Bình Mỹ

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH

Bằng công nhận xã Bình Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Thống kê
Đang truy cập

2

Tổng truy cập

27,074